Ako o nečemu nemaš misao, to ne možeš ni percipirati.

d.

Ono što percipiramo su uvijek samo naše misli.