Biti pun stvari znači biti prazan od Boga; biti prazan od stvari znači biti pun Boga.