Bog se voli igrati skrivača, ali pošto nema ničega izvan Boga, nema se s nikim igrati osim sam sa sobom! Ali, doskočio je ovoj poteškoći praveći se da on nije on. Ovo je način za sakriti se od samog sebe. On se pravi da je ti i ja i svi ljudi na svijetu, sve životinje, biljke, svo kamenje i sve zvijezde. Ovako može imati neobične i prekrasne avanture, od kojih su neke grozne i zastrašujuće. Ali one su samo kao ružni snovi i kad se probudi će nestati.

E sad, kad se Bog “sakrije” i pretvara da je ti i ja, to tako dobro radi da mu treba puno vremena da se sjeti gdje i kako se sakrio! Ali u tom je cijela zabava – upravo ono što je htio. Ne želi se pronaći prebrzo jer bi to pokvarilo igru. Zato je za tebe i mene toliko teško prepoznati da smo prerušeni Bog koji se pravi da nije on sam. Ali, kad igra traje dovoljno dugo, svi ćemo se PROBUDITI, prestati se pretvarati i SJETITI SE da smo svi jedno jedino Biće – Bog koji je sve što postoji i koji živi vječno.

Možete se pitati zašto se Bog ponekad skriva u obliku groznih ljudi ili se pravi da je ljudi koji pate od groznih bolesti i boli. Sjetite se prvo, da to ne radi nikom drugom nego sebi. A drugo, sjetite se da u skoro svim pričama u kojima uživate moraju biti loši ljudi isto kao i dobri ljudi jer je uzbuđenje priče saznati kako će dobri ljudi nadići loše. To je isto kao kad kartamo. Na početku igre pomiješamo karte i stvorimo nered, što je kao loše stvari u svijetu, ali cilj igre je iz nereda stvoriti red i onaj tko to najbolje napravi je pobjednik. A onda opet promiješamo karte i počnemo novu igru, tako to ide i sa svijetom.

Allan Watts

“God likes to play hide-and-seek, but because there is nothing outside of God, he has no one but himself to play with! But he gets over this difficulty by pretending that he is not himself. This is his way of hiding from himself. He pretends that he is you and I and all the people in the world, all the animals, plants, all the rocks, and all the stars. In this way he has strange and wonderful adventures, some of which are terrible and frightening. But these are just like bad dreams, for when he wakes up they will disappear.

Now when God plays “hide” and pretends that he is you and I, he does it so well that it takes him a long time to remember where and how he hid himself! But that’s the whole fun of it-just what he wanted to do. He doesn’t want to find himself too quickly, for that would spoil the game. That is why it is so difficult for you and me to find out that we are God in disguise, pretending not to be himself. But- when the game has gone on long enough, all of us will WAKE UP, stop pretending, and REMEMBER that we are all one single Self- the God who is all that there is and who lives forever and ever.

You may ask why God sometimes hides in the form of horrible people, or pretends to be people who suffer great disease and pain. Remember, first, that he isn’t really doing this to anyone but himself. Remember too, that in almost all the stories you enjoy there have to be bad people as well as good people, for the thrill of the tale is to find out how the good people will get the better of the bad. It’s the same as when we play cards. At the beginning of the game we shuffle them all into a mess, which is like the bad things in the world, but the point of the game put the mess into good order, and the one who does it best is the winner. Then we shuffle the cards and play again, and so it goes with the world.”