Božanska pokretačka snaga duboko je uronjena u običnu svakodnevicu i vrlo samozatajna.

Ramesh S. Balsakar
“Nema više zbunjenosti za duhovne tragaoce”