Drama

Koliko god ti u jednom trenutku život može izgledati kao drama, ako znaš da je moguće da već u drugom trenu ni d od drame više nema, ne možeš je više shvatiti ozbiljno.

Bog se voli igrati skrivača

E sad, kad se Bog “sakrije” i pretvara da je ti i ja, to tako dobro radi da mu treba puno vremena da se sjeti gdje i kako se sakrio! Ali u tom je cijela zabava – upravo ono što je htio. Ne želi se pronaći prebrzo jer bi to pokvarilo igru. Zato je za tebe i mene toliko teško prepoznati da smo prerušeni Bog koji se pravi da nije on sam. Ali, kad igra traje dovoljno dugo, svi ćemo se PROBUDITI, prestati se pretvarati i SJETITI SE da smo svi jedno jedino Biće – Bog koji je sve što postoji i koji živi vječno.

Znamo li što znači osjećati SEBE?

Po cijele dane, po cijele živote ganjamo NEŠTO… jer nam se čini da hoćemo NEŠTO, da nam nedostaje NEŠTO. A to nešto je – MI. Nedostajemo si MI sami, nedostaje nam da se prepoznamo, da se osjetimo. SEBE. Onog trenutka kad osjetimo sebe, ništa nam više ne treba....

Kriza

“Kriza” napisana na kineskom ima dva simbola: prvi je opasnost, a drugi simbol je mogucnost (izazov).
Tumacenje i naravno primjena, je ostavljena pojedincu❤️