Citati

Drama

Koliko god ti u jednom trenutku život može izgledati kao drama, ako znaš da je moguće da već u drugom trenu ni d od drame više nema, ne možeš je više shvatiti ozbiljno.

D.

Bog se voli igrati skrivača

Bog se voli igrati skrivača

Bog se voli igrati skrivača, ali pošto nema ničega izvan Boga, nema se s nikim igrati osim sam sa sobom! Ali, doskočio je ovoj poteškoći praveći se da on nije on. Ovo je način za sakriti se od samog sebe. On se pravi da je ti i ja i svi ljudi na svijetu, sve životinje, biljke, svo kamenje i sve zvijezde. Ovako može imati neobične i prekrasne avanture, od kojih su neke grozne i zastrašujuće. Ali one su samo kao ružni snovi i kad se probudi će nestati.

E sad, kad se Bog “sakrije” i pretvara da je ti i ja, to tako dobro radi da mu treba puno vremena da se sjeti gdje i kako se sakrio! Ali u tom je cijela zabava – upravo ono što je htio. Ne želi se pronaći prebrzo jer bi to pokvarilo igru. Zato je za tebe i mene toliko teško prepoznati da smo prerušeni Bog koji se pravi da nije on sam. Ali, kad igra traje dovoljno dugo, svi ćemo se PROBUDITI, prestati se pretvarati i SJETITI SE da smo svi jedno jedino Biće – Bog koji je sve što postoji i koji živi vječno.

Možete se pitati zašto se Bog ponekad skriva u obliku groznih ljudi ili se pravi da je ljudi koji pate od groznih bolesti i boli. Sjetite se prvo, da to ne radi nikom drugom nego sebi. A drugo, sjetite se da u skoro svim pričama u kojima uživate moraju biti loši ljudi isto kao i dobri ljudi jer je uzbuđenje priče saznati kako će dobri ljudi nadići loše. To je isto kao kad kartamo. Na početku igre pomiješamo karte i stvorimo nered, što je kao loše stvari u svijetu, ali cilj igre je iz nereda stvoriti red i onaj tko to najbolje napravi je pobjednik. A onda opet promiješamo karte i počnemo novu igru, tako to ide i sa svijetom.

Allan Watts

“God likes to play hide-and-seek, but because there is nothing outside of God, he has no one but himself to play with! But he gets over this difficulty by pretending that he is not himself. This is his way of hiding from himself. He pretends that he is you and I and all the people in the world, all the animals, plants, all the rocks, and all the stars. In this way he has strange and wonderful adventures, some of which are terrible and frightening. But these are just like bad dreams, for when he wakes up they will disappear.

Now when God plays “hide” and pretends that he is you and I, he does it so well that it takes him a long time to remember where and how he hid himself! But that’s the whole fun of it-just what he wanted to do. He doesn’t want to find himself too quickly, for that would spoil the game. That is why it is so difficult for you and me to find out that we are God in disguise, pretending not to be himself. But- when the game has gone on long enough, all of us will WAKE UP, stop pretending, and REMEMBER that we are all one single Self- the God who is all that there is and who lives forever and ever.

You may ask why God sometimes hides in the form of horrible people, or pretends to be people who suffer great disease and pain. Remember, first, that he isn’t really doing this to anyone but himself. Remember too, that in almost all the stories you enjoy there have to be bad people as well as good people, for the thrill of the tale is to find out how the good people will get the better of the bad. It’s the same as when we play cards. At the beginning of the game we shuffle them all into a mess, which is like the bad things in the world, but the point of the game put the mess into good order, and the one who does it best is the winner. Then we shuffle the cards and play again, and so it goes with the world.”

Kriza

“Kriza” napisana na kineskom ima dva simbola: prvi je opasnost, a drugi simbol je mogucnost (izazov).
Tumacenje i naravno primjena, je ostavljena pojedincu❤️

Maida Ćurtović

Što si danas stavio/la ispred ljubavi

Što si danas stavio/la ispred ljubavi

Što si danas stavio/la ispred ljubavi, ispred Boga? Što je danas tvoje zlatno tele? Što ti opsjeda tvoju pažnju i tvoju maštu? Od čega očekuješ da će te usrećiti i ispuniti? Što je to za što si zamislio/la da je važnije od ljubavi, od inspiracije, od unutarnjeg glasa, od tvoje istine? To je tvoja imaginarna mentalna konstrukcija, koji god bio njen sadržaj. I redovito se čini jako stvarna, važna i primamljiva. Ali nije. I riješit će se, doći će u harmoniju kad prepoznaš da nije i vratiš pažnju na svoju vlastitu pravu istinu, na činjenicu da život teče na nevjerojatne čarobne načine, kad vratiš pažnju na bezuvjetnu ljubav koju nosiš u sebi i prepoznaš da je sve što oduvijek tražiš oduvijek bilo tu. Jedino to može biti na prvom mjestu, sve ostalo je sekundarno. I sve će doći samo.

D.

Novac nema značenje

Novac nema značenje

Novci nemaju značenje i važnost sami po sebi, tu su samo da ti omoguće iskustvo koje trebaš doživjeti. Ne daj im značenje i neće te zamarati.

D.

Kad probaš zaustaviti pokret…

Kad probaš zaustaviti pokret…

Kad probaš zaustaviti pokret da bi postigao tišinu, sam trud ispunjava te aktivnošću.

Dok god se držiš suprotnosti, nikad nećeš znati Jedan Put.

Bivanje i djelovanje ista su stvar, nema se što za dostići, jedino “dostignuće” jest ovo prepoznati.

“Disharmonija” već jest dio dublje harmonije. Ovdje smo da je proživimo.

Ništa nije krivo, sve već jest na svom mjestu. Postoji samo Jedan Put.

When you try to stop motion to achieve quietude,
the very effort fills you with activity.

As long as you hold on to opposites
you will never know the One Way.

~ Xinxin Ming

Neizvjesnost

Neizvjesnost

Ako ti je neizvjesnost neprihvatljiva, pretvara se u strah. Ako je savršeno prihvatljiva, pretvara se u povećanu životnost, prisutnost i kreativnost.

“If uncertainty is unacceptable to you, it turns into fear. If it is perfectly acceptable, it turns into increased aliveness, alertness, and creativity.”

Eckhart Tolle

Svijet je upravljan kroz puštanje da stvari idu svojim tokom.

Svijet je upravljan kroz puštanje da stvari idu svojim tokom.

U potrazi za učenjem,
svaki dan nešto je stečeno.

U potrazi za Tao-m
svaki dan nešto je otpušteno.

Manje i manje je učinjeno
dok nije postignuto ne-činjenje.

Kad se ništa ne čini,
ništa nije ostavljeno nedovršeno.

Svijet je upravljan kroz puštanje da stvari idu svojim tokom.
Ne može biti upravljan uplitanjem.

“In the pursuit of learning,
every day something is acquired.

In the pursuit of Tao,
every day something is dropped.

Less and less is done
until non-action is achieved.

When nothing is done,
nothing is left undone.

The world is ruled by letting things take their course.
It cannot be ruled by interfering.”

~ Lao Tzu

Prava predaja

Prava predaja

Prava predaja u praksi znači prihvaćanje činjenice da ne postoji individualan entitet s mogućnošću da djeluje neovisno od Boga.

“True surrender means, in effect, the acceptance of the fact, that there is no individual entity, with ability to act independently of God or the Self.”

Ramesh Balsekar

Tko god želi spasiti svoj život, izgubit će ga…

Tko god želi spasiti svoj život, izgubit će ga…

“Tko god želi biti moj učenik mora se odreći sebe, uzeti svoj dnevni križ i slijediti me. Jer tko god želi spasiti svoj život, izgubit će ga, a onaj tko izgubi svoj život za mene će ga spasiti. Koje koristi za nekoga da dobije cijeli svijet, ako izgubi sebe?”

“Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world, and yet lose or forfeit their very self?”

~ Jesus, The Bible, Luke 9:23-25 (New International Version)

Odreći se sebe zapravo znači progledati bolje i vidjeti da ono što mali ja, tj. ego hoće često nije ono kamo veliki ja ili pravi mi zapravo ide. To su naše male želje koje dolaze iz izvana-prema-unutra zablude i kroz koje u nejasnoći očekujemo da ćemo nešto vrijedno dobiti.

Slijediti znači ništa drugo nego slijediti svoje srce, istinu, dublji glas, ono što iz pozadine šapće, a ego se na to često ne obazire nego forsira po svom.

Ako želimo spasiti svoj život, znači da se za njega držimo. Dobar primjer je bolest i s tim u vezi postoje mnoge priče ljudi koji su doživjeli takav razvoj događaja. Dok god osoba želi spasiti svoj život, dok se umom drži za ideju da mora preživjeti i iz tog mjesta pokušava boriti se i kontrolirati, život samo izmiće iz ruku. U trenutku kad se desi predavanje i puštanje života, mirenje sa svakom opcijom pa tako i sa smrću, sve se počne preokretati, bolest se povlači i život biva spašen… Dobar film na tu temu – “All Is Lost”. Tko izgubi život za mene će ga spasiti – tko preda svoj život zbog dublje istine će ga spasiti. A dublja istina, kako ja to vidim, u ovom primjeru je da naša egzistencija prevazilazi granicu života i smrti i smrt zapravo na kraju krajeva nije big deal.

Na isti način sve “prilike” ili životna iskustva dolaze lako kad predamo vezanost za njih, kad odustanemo od otpora. Npr. isto tako može doći moment u kojem je pitanje hoćete li spasiti vezu ili brak. Ako ga želite spasiti izgubit ćete ga, a ako ga “izgubite”, pustite i pritom otkrijete u sebi dublji mir i širu istinu, spasit ćete brak.. ako je to smijer harmonije i daljnje evolucije…

Promatrajte ovaj univerzalni princip u svom životu i stvari će postati jasnije i jednostavnije.

Program tvog kompjutera

Program tvog kompjutera

Sve što te muči je program tvog kompjutera, program u tvom umu, algoritam! A uvijek se čini da je tamo vani, izgleda toliko stvarno. Promatraj kako se isti algoritam projicira na različite situacije u različitim trenucima. I prepoznaj da problema tamo vani, u samoj stvarnosti, nema.

D.

Goriš u plamenovima

Goriš u plamenovima

O tragaoče,
misli imaju toliku moć nad tobom:
iz ničega postaješ tužan;
iz ničega postaješ sretan.

Goriš u plamenovima,
ali neću te pustiti van,
dok nisi potpuno pečen,
potpuno mudar, 
potpuno ono što jesi.

“O seeker,
thoughts have such power over you:
from nothing you become sad;
from nothing you become happy.

You are burning in the flames,
but I will not let you out
until you are fully baked,
fully wise,
fully your Self.”

Rumi

Gledaj prema unutra

Gledaj prema unutra

Gledao si prema van i nisi našao ništa osim beznačajnog. Sad pruži priliku svom unutarnjem svijetu: gledaj prema unutra. I obećajem ti da će iste oči koje vani nisu našle ništa, unutra naći sve, neprekidno aleluja.

Osho
Sreća je stalna

Sreća je stalna

Sreća je stalna. Uvijek je tu.
Ono što dolazi i odlazi je nesreća.
Ako se poistovjetiš s onim što dolazi i odlazi, bit ćeš nesretan.
Ako se poistovjetiš s onim što je vječno i uvijek je ovdje, 
ti jesi sreća sama po sebi.

Papaji

“Happiness is permanent. It is always there.
What comes and goes is unhappiness.

If you identify with what comes and goes,
you will be unhappy.

If you identify with what is permanent and always there,
you are happiness itself.”

To je vaš dom

To je vaš dom

Toliko ljudi nastavlja se pitati,
“Kako da vježbam samopropitkivanje?
Radim li to ispravno?
Radim li ovo ili ono pravilno?”

Ali ja vam kažem, gubite se u metodi.

Ne brinite radite li to ispravno ili ne.
Zadržite svoj um na Izvoru, na Sebi, “Jesam ono što jesam.”
To je vaš dom.
To je ono gdje pripadate, sve ostalo je privremeno.

So many people keep inquiring,
“How can I practice self-inquiry?
Am I doing it correctly?
Am I doing this right?
Am I doing that right?”
But I say to you, you’re getting lost in the method.
Don’t worry whether you’re doing it right or not.
Keep your mind on the source, on the Self, “I am that I am”.
That is your home.
That is where you belong everything else is temporary.
~ Robert Adams

…from ‘That Divine Moment Is Now!’; June 30, 1991
…artwork by Jane Adams

Ljubavnik

Ljubavnik

Ljubavnik nikad ne kalkulira; uvijek riskira. On nije dobar biznismen. On živi u potpuno drugačijem svijetu; vidi stvari iz drugačije perspektive. Za njega je cvijeće daleko važnije od svih vaših uređaja, zvijezde daleko važnije od svih vaših političkih ideologija, rijeke i planine daleko značajnije od svih vaših crkava i hramova.

Osho

“A lover is never a calculator; he is always risking. He is not a good businessman. He lives in a totally different world; he sees things from a different perspective. For him flowers are far more important than all your scientific gadgets, stars are far more important than all your political ideologies, rivers and mountains are far more significant than all your churches and temples.”

Otpor

Otpor

Otpor je jedino što transformira vječnost sadašnjeg trenutka u prolazno iskustvo vremena i trajanja. Bez otpora, postoji samo vječnost.

Ramesh Balsekar

“It is only resistance, that transforms the eternity of the present moment, into the transience of passing experience, as time or duration. Without resistance, there is only eternity.”

Najnevjerojatniji paradoks

Najnevjerojatniji paradoks

Najnevjerojatniji paradoks… čim dignete ruke od svega, sve možete imati. Dok god želite moć, ne možete je imati. Onog trenutka kad više ne želite moć, imat ćete je više nego što ste ikad sanjali da je moguće.

“The most exquisite paradox… as soon as you give it all up, you can have it all. As long as you want power, you can’t have it. The minute you don’t want power, you’ll have more than you ever dreamed possible.”

Ram Dass

Pusti ih

Pusti ih

Svo tvoje nestrpljenje
dolazi iz pokušavanja
da dobiješ strpljenje.
Pusti trud
i mir će stići.

Sve tvoje neispunjene želje
dolaze iz tvoje pohlepe
da dobiješ ispunjenje.
Pusti ih i bit će ti poslane kao darovi.

All your impatience
comes from the push
for gain of patience.
Let go of the effort
and peace will arrive.

All your unfulfilled desires
are from your greed
for gain of fulfillments.
Let go of them all
and they will be sent as gifts.

Rumi

Prava vrlina

Prava vrlina

Prava vrlina ne može biti njegovana. Ona može biti samo neminovna prirodna posljedica razumijevanja sebe.

Ramesh Balsekar

“Real virtue cannot be cultivated. It can only be the inevitable, natural consequence, of understanding itself.”

Znaš li?

Znaš li?

Najteža stvar za naučiti je ono što misliš da već znaš.

Jiddu Krishnamurti

The most difficult thing to learn is something you think you know already.