Jedino mjesto gdje postoji ono što doživljavaš je tvoj um.

d.