Kroz nas Bog želi doživjeti kako je to biti ČOVJEK.

d.