“Makni se s puta
i ostavi radosti više mjesta.”

Rumi