Na tebi je samo da slijediš ono što ti se trenutno najviše radi.