Najbolje stvari uvijek dođu same od sebe. Zašto onda uporno pokušavamo mi?

d.