Najnevjerojatniji paradoks… čim dignete ruke od svega, sve možete imati. Dok god želite moć, ne možete je imati. Onog trenutka kad više ne želite moć, imat ćete je više nego što ste ikad sanjali da je moguće.

“The most exquisite paradox… as soon as you give it all up, you can have it all. As long as you want power, you can’t have it. The minute you don’t want power, you’ll have more than you ever dreamed possible.”

Ram Dass