Ništa nije važnije od ovdje i sada.

…a i to je samo misao.

d.