Ništa se ne treba PROMIJENITI. Ono što tražiš je uvijek tu.

d.

Sve što tražiš nalazi se sada u OSJEĆAJU samog postojanja.