Ono što je bezoblično, ali je tu, itekako je tu.

d.

…u tome je sve