Otkrit ćeš da sve barijere otpadaju kad počneš slušati, promatrati, otkrivati. Nema razloga za uklanjanje barijera; i u onom trenutku u kojem uneseš razlog, ne uklanjaš ih. Čudo, najveći blagoslov je dati vlastitom unutarnjem opažanju priliku da ukloni barijere. Ali kad kažeš da barijere moraju biti uklonjene i prakticiraš uklanjanje, to je posao uma; a um ne može ukloniti barijere. Moraš vidjeti da ih ni jedan pokušaj s tvoje strane ne može ukloniti. Tad um postaje vrlo vrlo miran i u ovoj mirnoći otkrivaš ono što je istinito.

“You will find that all barriers drop away when you yourself are beginning to listen, to observe, to find out. There is no reason for removing the barriers; and the moment you bring in a reason, you are not removing them. The miracle, the greatest blessing is to give your own inward perception an opportunity to remove the barriers. But when you say that the barriers must be removed and then practice removing them, that is the work of the mind; and the mind cannot remove the barriers. You must see that no attempt on your part can remove them. Then the mind becomes very quiet, very still; and in this stillness you discover that which is true.”

Jiddu Krishnamurti