Pozitivne emocije stvorene od ega u sebi već sadrže svoju suprotnost, u koju se u trenutku mogu pretvoriti. Emocije stvorene od ega potiču iz identifikacije uma s vanjskim faktorima koji su podložni promjeni. Emocije postoje unutar sfere suprotnosti. Stanje bivanja nema suprotnost.

Positive emotions generated by the ego already contain within themselves their opposite, into which they can quickly turn. Ego-generated emotions are derived from the mind’s identification with external factors, which are liable to change. Emotions exist within the realm of opposites. States of being have no opposite.

~ Eckhart Tolle