Sreća je stalna. Uvijek je tu.
Ono što dolazi i odlazi je nesreća.
Ako se poistovjetiš s onim što dolazi i odlazi, bit ćeš nesretan.
Ako se poistovjetiš s onim što je vječno i uvijek je ovdje, 
ti jesi sreća sama po sebi.

Papaji

“Happiness is permanent. It is always there.
What comes and goes is unhappiness.

If you identify with what comes and goes,
you will be unhappy.

If you identify with what is permanent and always there,
you are happiness itself.”