Što god da jest, osjećaj se za to zahvalan. Nemoj tražiti više i sasjeći ćeš same korijene uma. Um živi u više. Ako imaš novac on kaže “Imaj više.” Ako imaš znanje on kaže “Imaj više.” Što god da imaš – nije bitno što je to – um kaže “Više”, i nastavlja govoriti “Više, više…” Kad dostigneš to, evo ga opet tražeći još više. To više je neutaživo.

Whatsoever is, feel grateful for it. Don’t ask for more and you will be cutting the very roots of the mind. Mind lives in the more. If you have money it says, “Have more.” If you have knowledge it says, “Have more.” Whatsoever you have – it doesn’t matter what it is – mind says “More”, and it goes on saying “More, more…” When you have attained that, again it is there asking for more. That more is unquenchable.

~ Osho

image