Osobno iskustvo susreta s razumijevanjem

Vrata u sadašnji trenutak. Oslobađanje od koncepata. Magija koja kreće sama da se odvija. Samo sam se prepustila. Zaista prelep osećaj. Uvidi. Ovo je put vraćanja sebi. Svojoj duši, istinskom ja. Um ne mora i ne može znati kako čarolija koja se stvara kroz razgovor,  odnos duša, funkcioniše, ali ona definitivno ima svoj put. O da, ne moramo sve shvatiti, razumeti. Dovoljno je da prihvatimo. U ovom procesu otkriva se svrha. Otkriva se njen put. Ne moramo na silu menjati fokus. Put će nas sam pozvati i uvesti u svoju čaroliju i nećemo moći odupreti se tome. Niti pokušavati. Sva prethodno umišljena teskoba nestala je. Raspršila se. Baš kao da nikad nije ni postojala. A sve se dogodilo tako čarobno i lako.

Tijana, Beograd