Svaka potreba u svojoj srži je potreba za odustajanjem od potrebe.

d.