Svaka prepreka je tu zbog dubljeg uvida u istinu. Nema drugog puta.

d.