Sve što misliš o sebi nisi ti, to su samo vječno promjenjive misli koje protječu kao oblaci na nebu.

d.