Oni koji vide svjetovni život kao prepreku božanskom redu ne vide božanski red u svakodnevnim zbivanjima. Oni još nisu otkrili da ne postoje svakodnevna zbivanja izvan božanskog reda. Those who see worldly life as an obstacle to Dharmasee no Dharma in everyday...