Sve, ali baš sve je samo tvoja vlastita priča

Razumijevanje, uvid u ovu činjenicu je vrlo vrlo moćan. Vanjski svijet je za nas sam po sebi, prije nego što naši vlastiti perceptivni programi stvore interpretaciju, prvenstveno skup neopisanih i nedefiniranih boja, oblika i zvukova, a zatim i mirisa, okusa, tjelesnih senzacija itd. (nalik na Rorchachove mrlje)…

U onoj mjeri u kojoj su ti stvari bitne, toliko ti je loše, u onoj mjeri u kojoj ti nisu bitne, toliko ti je dobro. d.…a sva bitnost je samo trenutna izmišljotina uma, kao da lebdi u zraku, nema temelj u...