Dublje srce

Bol srca je dobra.Radosno je prihvati.Dopusti je, nemoj je potiskivati.Prirodna tendencija uma je potisnuti sve što je bolno.Potiskujući je uništit ćeš nešto što raste.Srce je zamišljeno da bude slomljeno.Njegova svrha je da se rastopi u suze i ispari.Kad srce ispari,...

Što god da jest, osjećaj se za to zahvalan. Nemoj tražiti više i sasjeći ćeš same korijene uma. Um živi u više. Ako imaš novac on kaže “Imaj više.” Ako imaš znanje on kaže “Imaj više.” Što god da imaš – nije bitno što je to – um...