U onoj mjeri u kojoj su ti stvari bitne, toliko ti je loše, u onoj mjeri u kojoj ti nisu bitne, toliko ti je dobro.

d.

…a sva bitnost je samo trenutna izmišljotina uma, kao da lebdi u zraku, nema temelj u stvarnosti.